Fugler i Trondheim (NO)

Fugler i Trondheim er en stor andel av denne fotosamlingen. Jeg fotograferer gjerne på ulike steder, men mesteparten er fotografert i Trondheim ettersom det er her jeg har oppholdt meg mest i det siste. Jeg synes det er spennende å se hvor de ulike fuglene bor. Det forandrer seg fra sted til sted. Vanlige fugler i Trondheim er kanskje ikke så vanlige andre steder og motsatt. For å bli bedre kjent med fuglene synes jeg det er interessant å fortelle hvor de er fotografert. Derfor lager jeg små samlinger i samlingen – og starter med Trondheim.

Her kan du finne en oversikt over alle bildene på nettsiden som er fotografert i Trondheim.

Bildet til venstre viser kråka med litt av Nidarsondomen i bakgrunnen. Bildet til høyre viser kornkråka, som man kan finne flere av i Trondheim.

Leave a Comment